aktualizované: 09.05.2019 19:29:58 

S veselou mysľou na večné časy a nikdy inak!

E. Burák výber z prác
Loading
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na titulky v záhlaví stránky
 
 
Autor: Ing Emil BURÁK PhD
 
 Publikované články
 8 príloh — Prevziať všetky prílohy (zazipované pre:  Slovenčina)  
Filename encoding menu
LIFE MANAŽMENT 2008 = POKORA - Desatoro ponaučen�  � .doc LIFE MANAŽMENT 2008 = POKORA - Desatoro ponaučení í.doc
51 kB   Zobraziť ako HTML   Otvoriť ako dokument Google   Stiahnuť  
LIFE MANAŽMENT 2008 = HODNOTOVÁ ABECEDA ŽIVOTA.doc LIFE MANAŽMENT 2008 = HODNOTOVÁ ABECEDA ŽIVOTA.doc
73 kB  Zobraziť ako HTML   Otvoriť ako dokument Google   Stiahnuť  
LIFE MANAŽMENT 2009 = ZISKY Z KRÍZY = PUPUPOPIZI (Desatoro produkt� vnych impulzov).doc LIFE MANAŽMENT 2009 = ZISKY Z KRÍZY = PUPUPOPIZI (Desatoro produktívnych impulzov).doc
68 kB   Zobraziť ako HTML   Otvoriť ako dokument Google   Stiahnuť  
LIFE MANAŽMENT - 3 starčekovia múdrosti.doc LIFE MANAŽMENT - 3 starčekovia múdrosti.doc
106 kB   Zobraziť ako HTML   Otvoriť ako dokument Google   Stiahnuť  
KREATIVITA - štartovac� ch desatoro.doc KREATIVITA - štartovacích desatoro.doc
41 kB  Zobraziť ako HTML   Otvoriť ako dokument Google   Stiahnuť  
PARADOXNÉ PRIKÁZANIA podľa Dr.Kenta M.Keitha - k nájdeniu vlastného zmyslu v šialenom dnešnom svete.doc
PARADOXNÉ PRIKÁZANIA podľa Dr.Kenta M.Keitha - k nájdeniu vlastného zmyslu v šialenom dnešnom svete.doc
28 kB   Zobraziť ako HTML   Otvoriť ako dokument Google   Stiahnuť  
 

 
Vydané knihy ( možnosť objednávky prostredníctvom internetu)
8-a kniha editovaná JÚN 2008 = POZITÍVNE MYSLENIE - Ako začať.doc
 
 
8-a kniha editovaná JÚN 2008 = POZITÍVNE MYSLENIE - Ako začať.doc
234 kB  Zobraziť ako HTML  Otvoriť ako dokument Google   Stiahnuť 
9-a kniha editovaná MAREC 2009 = PENIAZE - Rady a inšpirácie....doc 9-a kniha editovaná MAREC 2009 = PENIAZE - Rady a inšpirácie....doc
297 kB   Zobraziť ako HTML  Otvoriť ako dokument Google   Stiahnuť 
         
 
TOPlist