aktualizované: 02.03.2017 14:45:13 

S veselou mysľou na večné časy a nikdy inak!

Mexiko Naica kryštály
Loading
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na titulky v záhlaví stránky
 Mexiko Naica kryštály...

 

Neobyčajné dielo prírody

Gigantická kryštalická forma  minerálu

    Hlboko v podzemí ťaženého  ložiska striebro-oloveno-zinkových rúd v  púšte Chihuahua v Mexiku, pri meste Naica, boli objavené priestory v ktorých sa nachádzajú v kryštalickej forme rôzne tvary minerálu nazývaného SELENIT. Je to synonymum minerálu sadrovec –

 Ca SO4.2H2O. Tento sa ťaží, v nekryštalickej forme, i u nás na Slovensku a to v Novoveskej Hute a v Gemerskej Hôrke pri Rožňave. 

  

       Toto unikátne dielo prírody bolo objavené tak, že ťažba rúd, s pokračovaním do hĺbky, si vyžadovala zníženie hladiny spodnej vody. Následne boli zistené viaceré dutiny vyplnené spomínanou mineralizáciou. Najkrajšou a najväčšou je priestor nazvanom :

 „Jaskyňa kryštálov“ – „Cueva de los Cristales“

 o rozmeroch v =10, š =30 a dl.= 40 m.  Forma vystupovania v uvedenej lokalite je však čo sa týka krásy a rozmerov kryštálov unikátna a jednoznačne najväčšia a najkrajšia  na svete. Na nasledujúcom obrázku je vidieť priebeh banských prác (červene), lokalizáciu spomínanej jaskyne ako i stav hladiny vody pred a po čerpaní (depresný kužeľ).
 
Ako takéto obrovské minerály mohli vzniknúť?.

    Ložisko Ag-Pb-Zn rúd  je lokalizované (predpokladám i keď sa to v dostupných článkoch neuvádza) v usadených  karbonátových horninách, vápenec – dolomit, v ktorých v časove veľmi dlhom období sa vytvorili krasové priestory,  forma skrasovatenia známeho i u nás. V okolí ložiska sa usadzovali i evapority, to znamená soľ, sadrovec a anhydrit ( minerál toho istého chemického zloženia len bez molekúl vody).

    Lokalita sa nachádza vo vulkanickej oblasti čo znamená že je veľmi preteplená . Pod ňou sa nachádzajúci magmatický krb uvoľňuje veľké teplo, ktoré zohrieva spodnú vodu, pričom jej teplota je účinná pri rozpúšťaní anhydritu a jeho vápnitá a sulfátová zložka sa tak dostáva ako koncentrát do cirkulujúcej vody. Vytvorené priestory boli stále vyplnené cirkulujúcou vodou, ktorá dosahovala teplotu 59 oC, a čo je veľmi dôležité pre rast takýchto kryštálov, bola stabilná., v priebehu tisícov rokov sa nemenila.

    To boli ideálne podmienky pre vznik a rast kryštálov selenitu obrovských rozmerov. Najväčší je dlhý cca. 14 m s priemerom okolo 1 m. Ich pozícia v uvedenom priestore, a veľkosť v pomere ku človeku, je zrejmá z nasledujúceho obrázku.

 

    Sieň minerálov je súčasne prístupná, ale pre pobyt  veľmi nebezpečná. Je  bez vody, inej teploty prostredia a vnikol sem človek, známy to ničiteľ prírody. To má veľmi negatívny vplyv na minerály na ich vzhľad, stabilitu. Teplota v priestoroch jaskyne je okolo 50 oC zo 100% vlhkosťou.. Pobyt je možný bez ohrozenia života len v špeciálnych skafandroch s časom pobytu do 30 minút.

Žiaľ túto krásu nám ukázala príroda len na určitý čas. Po vyťažený ložiska sa baňa bez čerpania vody znovu zatopí a minerály budú v svojom pôvodnom prostredí, možno rásť ešte do väčších rozmerov. Nárast do súčasnej veľkosti im trval približne 350 000 tisíc rokov.

Súčasne pracujú geológovia – mineralógovia na presné datovanie ich vzniku a podmienkach kryštalizácie.

 Spracoval a doplnil podľa dolu uvedených časopisov: RNDr. Ondrej Rozložník

 Bližšie sa dočítate v časopisoch: „GEO“- slovenské vydanie, č. 11/2008 a „National Geographic“ – české vydanie, tiež 11/2008, z ktorých sú prevzaté i niektoré obrázky (okrem prvého).

 
TOPlist