aktualizované: 02.03.2017 14:45:13 

S veselou mysľou na večné časy a nikdy inak!

Tromf evolúcie
Loading
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na titulky v záhlaví stránky
Tromf evolúcie...
---

Tromf  evolúcie

( Streda, 7. novembra 2007 )

 
          Významným procesom evolúcie vo vesmíre je postupný prechod k autonómnej samoregulácii biologickej hmoty danej človeku. V prechodnom stave procesu sa jeho nestabilita prejavuje chorobou ľudskej duše.

          Človek sa vo svojom vedomí nevie, ani nemôže úplne vyrovnať s javom smrti a so zbytkom nevedomosti o sebe samom a o svete, ktorý ho obklopuje. Vedie to k nízkemu sebavedomiu, ktoré je symptómom chorej duše. Nie všetci jedinci chorobou duše trpia rovnako, hoci rovnako dedia biologickú dispozíciu pre zdravé vedomie sídliace v duši. A nie všetci majú prístup k vhodnému lieku. Mnohí hľadajú liek opory svojmu vedomiu, na ceste k zdravému sebavedomiu, v Bohu, v náboženstvách a v cirkvách. Liekom na zvýšenie ich sebavedomia je živá účasť v ľudských spoločenstvách, prevažne náboženských. Nadobúdajú väčšie ale závislé sebavedomie.

          Primerané a nezávislé sebavedomie, a teda zdravie duše majú silní jedinci, narodení a vychovaní v relatívne zdravom prírodnom a spoločenskom prostredí. Nie sú závislí na politických ani náboženských a iných ideách, na chemických látkach ovplyvňujúcich vedomie a podobne. Sú prispôsobiví ale samostatní, vitálni, tvoriví a rozumní, nepoužívajú násilie, nezneužívajú svoje prednosti. Skrátka – sú humanisti. Žiaľ, im podobní v sebavedomí a vzdelaní, môžu mať i negatívne vlastnosti: egocentrizmus, chuť vládnuť iným, požívačnosť.

          Sme svedkami a stále lepšie si uvedomujeme zložitosť a polarizáciu zápasu v spoločnosti o spravodlivejší prístup k zdrojom fyzického i duševného života pre každého, i pre toho, ktorý nezdedil žiadne hmotné imanie, žiadny kapitál a podiel na štátnej moci. Príťažlivý obsah Charty ľudských práv prináša konkrétny úžitok hádam ponajprv v prístupe ku vzdelaniu pre každého, bez zadĺženia sa na prahu samostatného života. K takému vzdelaniu, ktoré je nutné k nadobudnutiu primeraného sebavedomia a udržania si  jeho nezávislosti počas celého života. Vzdelanie sa mi javí ako prvý prirodzený liek pre zdravie duše a teda aj ako významný ústretový krok voči procesu zvyšujúcej sa vedomej samoregulácie osobného života.

          Odvažujem sa ďalej tvrdiť, že matka Evolúcia nám ponúka biologické vylepšenie, program postupného nadobúdania špeciálnych vlastností, ktoré vytvorila vo svojich prírodných laboratóriách a továrňach a overuje na niektorých ušľachtilých zvieratách, ako napríklad videnie a orientovanie sa v tme, kožušinové pokrytie tela odolné voči chladu a vode, potápanie a videnie pod vodou, zimný spánok atď., slovom vlastnosti, ktoré obdivujeme a asi aj závidíme živočíšnej ríši.

          Vymkli sme sa evolúcii z rúk, mierne povedané, pretože zatiaľ všetky schopnosti a zdroje využívame predovšetkým na požívačnosť a na zdokonaľovanie technológií násilia a usmrcovania. Zneužívame vedu a techniku. Tie prostriedky a stratený čas nám budú chýbať, keď pokročí proces prestavby a reorganizácie povrchu Zeme. Človek nebude pripravený na prežitie v meniacich sa podmienkach s minimom klasických zdrojov potravy a energie. A môže sa stať, že matka Evolúcia prenesie atribúty ľudského mozgu na iný živočíšny kmeň, ktorý vyjde z katakliziem podstatne s menším poškodením ako človek.

          Naša vzdelávateľnosť je však tromf evolúcie, ktorým chce ukončiť hazardnú hru o svetovládu a definitívne nastoliť návrat k prírode na vyššej intelektuálnej úrovni.

Exhavo

TOPlist