aktualizované: 02.03.2017 14:45:13 

S veselou mysľou na večné časy a nikdy inak!

Úvaha
Loading
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na titulky v záhlaví stránky
Úvaha...
Polarita Človeka
(Pondelok,, 26. marca 07)
 
     Človek (s veľkým Č) je dvojbytostný a dvojpolárny (dvojpólový). Dve bytosti – muž a žena – tvoria v jednote záujmov, základnú a životaschopnú bunku spoločnosti – Človeka. Muž ani žena, sami osebe, nemajú v prírode budúcnosť. Nemá ju ani spoločnosť, ktorá rozdeľuje mužov a ženy tým, že ich individualizuje a robí konkurentmi v hospodárskom a duchovnom súťažení. Každá spoločenská zmluva (zriadenie) má posilňovať jednotu záujmov dvojbytostného Človeka, t. j. partnerských zväzkov mužov so ženami a ich spolunažívanie s inými partnerskými bunkami. Jedine zjednocovanie ľudských bytostí, nie ich rozdeľovanie a oddelovanie, má perspektívu v prírode.
      Človek (s veľkým Č), t. j. dvojbytostné partnerstvo je dvojpolárny. Dolný pól viaže Človeka, jeho telesnosť, k prírode planéty Zem, k jej zákonom. Horným pólom je jeho duchovosť viazaná k duchovosti kozmu. Mravnosť Človeka vykazuje polaritu v reálnej občianskej (prírodnej) mravnosti a v mravnosti prirodzenej, t. j. zjavenej centrom duchovosti kozmu.
     Každé spoločenstvo ľudí (štát, únia, kontinent a pod.) má existovať „na vlastný účet“, bez vykorisťovania iných spoločenstiev. Ich vzájomná koexistencia má budúcnosť, len keď rešpektujú zásadu rovnosti. Zdravé spoločenstvo stojí dnes na troch pilieroch: na vede a technike, na vyspelej demokracii a na mravnosti. Najmenej sa investuje do mravnosti, hoci požiadavka a zákonom spoločenskej dohody by mala byť rovnosť všetkých pilierov pred štátnym rozpočtom.
     Hlavným úsilím mravnosti Človeka musí byť mierová koexistencia a relatívny blahobyt (rozumná chudoba) pre všetkých, na nevyhnutný úkor prírody. Dnes mravnosť hrubo zaostáva za vedou a technikou. Pokúsil som sa vyjadriť to v nasledovnom epigrame.
Zaostalá mravnosť
 
Nesmierne sú výdobytky
moderného človeka
napriek tomu množstvo detí
v špine, hladom narieka.
 
Poučenie inventúry
z deficitu úžitkov:
zaostala mravnosť ľudí
za vedou a technikou!
 
     Najväčším hriechom dnešného ľudstva je nezodpovedné plodenie a tým rozmnožovanie chudoby. Trpia najviac deti, ktoré sa nepýtali na svet a sú neschopné brániť sa. Hneď potom hrešia ľudia, ktorí využívajú a aj zneužívajú chudobu iných pre svoje obohacovanie sa.
 
Autor úvahy: Báčik exhavo,
***
Dve komory
Dámy, páni, dovoľte mi
vziať si slovo na moment,
odporúčam od základu
zmeniť staré, zabehané praktiky.
„Dve komory poslancov mať
mal by dobrý parlament:
komoru pre časné veci
a komoru občianskej etiky!“
(JExhavo 2006)
TOPlist