aktualizováno: 23.05.2018 14:48:00 

S veselou mysľou na večné časy a nikdy inak!

Vianoce a slnovrat
Loading
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na titulky v záhlaví stránky
Vianoce a slnovrat...
(Pragmatický pohľad bez vianočnej romantiky)
 

Zimný slnovrat je astronomický termín pre okamih, keď sa Slnko na oblohe najviac vzdiali od svetového rovníka smerom na juh.


Stred slnečného kotúča sa vtedy nachádza nad obratníkom Kozorožca a Slnko dosahuje na pravé poludnie na južnej pologuli najväčšiu výšku nad obzorom a začína sa symbolicky vracať späť k obratníku Raka.

V tomto roku nastane okamih zimného slnovratu 21. decembra o 13.04 h SEČ.

Slnovrat je spôsobený sklonom zemskej osi a obehom Zeme okolo Slnka. V čase zimného slnovratu začína na severnej pologuli zima a na južnej pologuli leto. Naša planéta sa na svojej ročnej púti priblíži k Slnku najviac a v tejto polohe zostane približne dva týždne.

V deň zimného slnovratu je na severnej pologuli najkratší deň v roku (čím severnejšie tým kratší čas slnečného svitu), na južnej pologuli najdlhší deň (čím južnejšie, tým dlhší čas slnečného svitu).

Špecifický je prípad rovníka a polárnych kružníc. Na rovníku sú dni stále rovnaké (s minimálnou časovou odchýlkou slnečného svitu). Za severnou polárnou kružnicou nastáva jav, ktorý sa nazýva polárna noc - slnko tu nevychádza nad horizont.

Za južnou polárnou kružnicou nastáva jav, ktorý sa nazýva polárny deň - slnko tu vôbec nezapadá.

V týchto dňoch by mala na severnej pologuli panovať zima. Deň zimného slnovratu je pre túto časť planéty najkratším dňom v roku a je predzvesťou toho, že sila slnka sa opäť začína navracať.

Podľa pohanských legiend v tento deň porodila Bohyňa svojho syna Slnečného Boha, ktorý pomaly začína rásť, a jeho matka je teraz v plnej sile. Kresťanský svet si v období zimného slnovratu pripomína narodenie Ježiša Krista.

Sviatok zimného slnovratu sa od dávnych dôb spájal s rituálmi, ktoré mali človeku zabezpečiť zdravie, silu, bohatú úrodu a odvrátiť od rodiny nešťastie a choroby.

Ľudia si na začiatku zimy vysväcovali príbytky a hospodárske budovy, uctievali si zvieratá, privolávali hojnú úrodu a vyháňali z domov zlých duchov. Dievčatá sa venovali ľúbostným čarám a vešteniu. Tieto zvyklosti zostali aj po nástupe kresťanstva.

Zdroj: TASR
TOPlist