aktualizované: 02.03.2017 14:45:13 

S veselou mysľou na večné časy a nikdy inak!

Ubúdanie ropy
Loading
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na titulky v záhlaví stránky
Ubúdanie ropy...

Energetické problémy...

  RNDr. Ondrej Rozložník , geolog.

 
ROPA NÁM UBÚDA A BUDE STÁLE DRAHŠIA.
 
 
 
         V rámci diskusie v našom klube KGB, o problematike zaisťovania energie pre budúcnosť,  dovoľujem si s geologického pohľadu uviesť nasledovné úvahy.
 
         Čoraz viac sa začína diskutovať o náhrade energie vyrábanej z ropy produktom z biomasy ako i o probléme globálneho otepľovania našej zemskej guľôčky.
 
         Vnímam to tak, že konečne si ekonómovia a politici začínajú uvedomovať, že im začína zatekať do topánok a že sa blíži deň zúčtovania za náš tzv. hospodársky rast a neuváženého plytvania energiou, ktorú príroda kumulovala a ukladala počas miliónov rokov. Nechcú resp. nedokážu  pochopiť, že každé nahromadenie nerastnej suroviny, ktorou je i ropa, má svoje ohraničené dimenzie a raz príde čas keď sa ložiská vyčerpajú. Ten čas príde ale veľmi rýchlo. Odhaduje sa že to bude okolo roku 2023 resp. optimistickejšie,
podľa Geologickej služby US okolo roku 2040.
 
 
         Jednoznačne sa blíži koniec lacnej ropy čo bude mať nedozerné negatívne  následky na celosvetovú ekonomiku. Dnešný človek je "človek uhľovodíkový". Keď sa pozrieme okolo seba väčšina výrobkov okolo nás je vyrobená s polymérov, teda z ropy. Rope a jej "dcére" zemnému plynu vďačíme i za lacné potraviny (umelé hnojivá, pesticídy).
 
         Človečenstvo má stále väčší hlad po rope, je nenásytné a neuvedomuje si že zásoby ropy sa stále stenčujú, je ich menej a i keď sa objavujú nové ropné polia krivky spotreby a ťažby ropy majú diametrálne odlišný smer vývoja.
 
         Zhruba dve tretiny ropy sa používajú na výrobu energie do aut, lietadiel a iných strojov poháňaných naftou, alebo benzínom. Najväčší „požierači“ ropy,  a teda i znečisťovatelia životného prostredia, (vypúšťanie CO2) sú USA. Tieto napr. v roku 2002 spotrebovali raz toľko ropy ako Nemecko, Rusko, Čína a Japonsko dohromady. Odhaduje sa že spotreba USA, ktorá bola v roku 2002 cca. 7 tisíc miliónov barelov stúpne v roku 2010 na 10 tisíc miliónov barelov za rok. Je tu ešte Čína, ktorá nasadila také tempo spotreby ropy, že dobehne i USA. Takéto tempo ale nezodpovedá existujúcim zásobám ropy a preto viacerí odborníci v tejto problematike sú toho názoru že  príde čoskoro „deň zúčtovania“.
 
 
         USA našli síce nové ropné polia v Mexickom zálive, kde sú zásoby ropy obrovské, ale treba ich získať za takýchto podmienok:
 
         Najprv sa treba z vrtnej plošiny, ktorá je lokalizovaná niekoľko kilometrov od pobrežia,  dostať kolónou rúr do hĺbky cca. tisíc metrov t.j. na dno oceánu a potom ešte zavrtať 5 až 6 tisíc metrov do hĺbky, až do ložiska. Je to nákladné, rizikové z pohľadu životného prostredia pre samotný oceán.
 
         Ďalšie veľké ropné polia majú USA v Čade a Kamerune a posledne sa začínajú veľmi angažovať v Rusku. Dostatok ropy je zatiaľ v Saudskej Arábii a jej okolí.
 
         Veľkú budúcnosť majú ložiská tzv. bituminóznych pieskov v Kanade - Alberta. Je ich tam obrovské množstvo ( odhad ca. 1,6 biliónov barelov), ale s veľmi nákladným získavaním ropy z nich. Ropa je v nich v pevnom stave, treba ju previesť do tekutého stavu, upraviť a pod., a to stojí peniaze.
 
         Ľudia by mali začať rozmýšľať ako ďalej. Musí sa začať proces rozumného využívania  ropy a  nájsť náhradný zdroj energie. Biomasa ako biopalivo  nahradí len veľmi malé percento spotreby tejto vzácnej suroviny, a jej pestovanie a následné využitie, tiež nie je jednoduché.<br>
 
         Niečoho sa skrátka musí ľudstvo zriecť ( napr. koľko sa asi preháňa po ceste u nás a vo svete 150-200 „koňových“ džípov s jednou osobou demonštrujúcou svoju moc, a svoje postavenie, v spoločnosti ?). Žiaľ ťažko tomu zabrániť, pretože hlavne politici určujúci vývoj človečenstva majú v hlave a to niekedy žiaľ  „celoobjemovo“,  len volebné obdobie, moc a bankové kontá. 
 
         Prírodu ale neprekabátia. Tá im a ich potomkom, ale žiaľ i nám všetkým, to raz zúčtuje.
 
Zamyslime sa nad touto prognózou..
O.R .   
 
14. septembra 2007                                                                                                                                                          
 .        

                                                        


TOPlist