aktualizované: 02.03.2017 14:45:13 

S veselou mysľou na večné časy a nikdy inak!

Volba richtára v Dobšinej
Loading
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na titulky v záhlaví stránky
Volba rychtára v Dobšinej..

Dobšiná – staré banícke mesto v Gemeri.

           Do konca roku 2008 sa pripravuje  vydanie knihy o histórii mesta Dobšiná. Mesto je vo svete  známe najmä intenzívnou banskou činnosťou a ťažbou rôznych druhov nerastných surovín s obsahom úžitkových kovov ako sú:
železo, meď, nikel, kobalt, striebro, zlato, ortuť ale i chryzotilového azbestu.
Najmä v 19. storočí bola Dobšiná ťažbou, úpravou  a predajom týchto surovín jedným z najlepšie prosperujúcich miest v Gemeri. V knihe je venovaná a stať o vzniku mesta a  živote jeho obyvateľov.
***
Kuriozitou je  úryvok s dobovou karikatúrou o voľbe najdôležitejšieho človeka v meste – richtára.

Voľba richtára v Dobšinej
Hmotnosť adeptov zapisuje sekretár


Každoročne bola volená  mestská rada, ktorú viedol richtár. Voľbu richtára, ako skutočný príbeh zo starých čias, žartovne opísal v dobšinskom dialekte – bulinerčine, Samuel Klein.
        Ako z ilustrácie vyplýva, voľba sa vykonávala zisťovaním váhy kandidátov, pričom „najhmotnejší“ sa stal víťazom. Podľa zachovaných záznamov prvým  známym richtárom bol Lölkhes (Lelko ?).

                                                                                        ***

 


 
.
TOPlist